Бинаро


Translate this site.

Бинаро е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Бинаро се играе на правоъгълна решетка. В началото в някои клетки са поставени бели или черни кръгчета. Останалите клетки са празни. Целта е да се поставят кръгчета във всички клетки така, че:
1. Всеки ред и колона трябва да съдържат равен брой бели и черни кръгчета.
2. Не може да има повече от 2 съседни клетки с еднакъв цвят (в един и същи ред или колона).
3. Редовете, както и колоните са уникални

Кликнете с мишката върху клетка за да поставите черно кръгче. Кликнете пак за да го направите бяло.

Видео учител
Скрий правилата
Бинаро
Размер:6x6 Бинаро Лесен ID: 5,639,151
6x6 Бинаро Лесен ID: 819,528
6x6 Бинаро Лесен ID: 2,534,860
6x6 Бинаро Лесен ID: 5,552,229
6x6 Бинаро Лесен ID: 7,911,562
6x6 Бинаро Лесен ID: 3,031,828
6x6 Бинаро Лесен ID: 7,417,870
6x6 Бинаро Лесен ID: 3,903,748
6x6 Бинаро Лесен ID: 7,774,868
6x6 Бинаро Лесен ID: 9,797,575
6x6 Бинаро Лесен ID: 6,939,403
6x6 Бинаро Лесен ID: 1,892,709
6x6 Бинаро Лесен ID: 5,758,356
6x6 Бинаро Лесен ID: 3,810,515
6x6 Бинаро Лесен ID: 6,828,306
6x6 Бинаро Лесен ID: 2,975,116
6x6 Бинаро Лесен ID: 5,307,295
6x6 Бинаро Лесен ID: 7,723,668
6x6 Бинаро Лесен ID: 1,613,164
6x6 Бинаро Лесен ID: 9,089,831

Още логически пъзели:

bg.puzzle-binairo.com
Disable Side Ad & Rotation