Бинаро


Translate this site.

Бинаро е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Бинаро се играе на правоъгълна решетка. В началото в някои клетки са поставени бели или черни кръгчета. Останалите клетки са празни. Целта е да се поставят кръгчета във всички клетки така, че:
1. Всеки ред и колона трябва да съдържат равен брой бели и черни кръгчета.
2. Не може да има повече от 2 съседни клетки с еднакъв цвят (в един и същи ред или колона).
3. Редовете, както и колоните са уникални

Кликнете с мишката върху клетка за да поставите черно кръгче. Кликнете пак за да го направите бяло.

Видео учител
Скрий правилата
Бинаро
Размер:6x6 Бинаро Лесен ID: 344,509
6x6 Бинаро Лесен ID: 2,825,777
6x6 Бинаро Лесен ID: 3,140,233
6x6 Бинаро Лесен ID: 6,431,983
6x6 Бинаро Лесен ID: 2,542,159
6x6 Бинаро Лесен ID: 477,426
6x6 Бинаро Лесен ID: 5,307,195
6x6 Бинаро Лесен ID: 5,216,711
6x6 Бинаро Лесен ID: 3,803,638
6x6 Бинаро Лесен ID: 3,835,888
6x6 Бинаро Лесен ID: 8,519,366
6x6 Бинаро Лесен ID: 6,222,949
6x6 Бинаро Лесен ID: 2,939,861
6x6 Бинаро Лесен ID: 1,693,529
6x6 Бинаро Лесен ID: 6,270,446
6x6 Бинаро Лесен ID: 6,304,485
6x6 Бинаро Лесен ID: 794,751
6x6 Бинаро Лесен ID: 2,922,237
6x6 Бинаро Лесен ID: 82,865
6x6 Бинаро Лесен ID: 2,383,224

Още логически пъзели:

bg.puzzle-binairo.com
Disable Side Ad & Rotation