Бинаро


Translate this site.

Бинаро е логически пъзел с прости правила, но с предизвикателни решения.

Правилата са прости. Бинаро се играе на правоъгълна решетка. В началото в някои клетки са поставени бели или черни кръгчета. Останалите клетки са празни. Целта е да се поставят кръгчета във всички клетки така, че:
1. Всеки ред и колона трябва да съдържат равен брой бели и черни кръгчета.
2. Не може да има повече от 2 съседни клетки с еднакъв цвят (в един и същи ред или колона).
3. Редовете, както и колоните са уникални

Кликнете с мишката върху клетка за да поставите черно кръгче. Кликнете пак за да го направите бяло.

Видео учител
Скрий правилата

Сподели

Премахни рекламите
Бинаро

Q.

От къде да започна?

A.

 

Не може да имате повече от 2 съседни кръгчета в един цвят. Търсете две съседни в един цвят:

Трябва да има черно кръгче до двете бели.

Или търсете 2 в един и същ цвят с 1 празна клетка между тях:

Трябва да има черно кръгче между тях.

Q.

Равен брой бели и черни кръгчета?

A.

При решетка 6x6 трябва да имаме 3 бели и 3 черни кръгчета на всеки ред и всяка колона. Ако вече имаме 3 бели:

Празните клетки трябва са съдържат черни:

Q. Редовете, както и колоните са уникални?
A.

При следната сетуация:

Втория ред не може да е еднакъв с първия (трябва да е уникален). Така че трябва да е попълнен така:

 

* Всичко по-горе се отнася за редове и за колони.

Още логически пъзели:

bg.puzzle-binairo.com
Премахни рекламите